Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu uprzejmie informuje, że od dnia 15 marca 2022 r. w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a można wykonywać następujące badania:

  • biopsja piersi cienkoigłowa,
  • biopsja piersi gruboigłowa,
  • biopsja tarczycy cienkoigłowa,
  • biopsja tkanek miękkich cienkoigłowa,
  • biopsja tkanek miękkich gruboigłowa,
  • biopsja węzłów chłonnych (szyjne/pachowe/pachwinowe) cienkoigłowa,
  • biopsja węzłów chłonnych (szyjne/pachowe/pachwinowe) gruboigłowa.

Wszystkie badania wykonywane są nieodpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy z Poradni Chirurgii Onkologicznej działającej w naszej jednostce w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a.
W pozostałych przypadkach badania będą wykonywane odpłatnie.

Bliższych informacji udziela Rejestracja Przychodni Rejonowej Nr 3 pod nr telefonu 517 809 559.