Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022- 2024”. Umowa pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a MZPR w Zgierzu.

W związku z umową podpisaną pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu od marca 2022r. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu realizuje program polityki…

0 Komentarzy

Pomoc obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo, w Zgierzu Prezydent Miasta Zgierza, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje i stowarzyszenia szereg działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Do tej pory są to: zbiórka pieniężnazbiórka rzeczowa…

0 Komentarzy