Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu

jest jednostką medyczną o wieloletniej tradycji w zakresie świadczenia usług zdrowotnych mieszkańcom Zgierza i okolic. Powołany został w roku 1994 uchwałą nr XXXVII/285/94 Rady Miasta Zgierza z dnia 27.01.1994 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Świadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, a także usługi z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego.

Dane MZPR w Zgierzu

Schemat organizacyjny przychodni w Zgierzu

Certyfikat ISO 9001:2015

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu opracował, wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, stomatologii, diagnostyki oraz profilaktyki. Przystąpienie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO pomogło zorganizować pracę w naszej placówce i przede wszystkim postawić na jakość świadczonych usług z ukierunkowaniem na potrzeby pacjentów.

Koordynator ds. dostępności

Deklaracja dostępności