Termin składania ofert: do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:00 – siedziba Zamawiającego, Sekretariat Dyrektora

Termin otwarcia ofert: dnia 19.11.2018 r. godz.12:30 – siedziba Zamawiającego, pokój socjalny

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 upzp, w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami SIWZ nieprowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o czas niezbędny, wyznaczając następujące nowe terminy:

NOWY termin składania ofert: do dnia 20.11. 2018 r. do godz. 12:00

NOWY termin otwarcia ofert: dnia 20.11.2018 r. godz. 12:30

NOWY termin składania ofert: do dnia 21.11. 2018 r. do godz. 12:00

NOWY termin otwarcia ofert: dnia 21.11.2018 r. godz. 12:30

14.11.2018 – NOWE ZAŁĄCZNIKI ! – odpowiedzi na pytania, załączniki nr 3 (wzory umów) zawierające zmiany, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

15.11.2018 – Zmiana terminu składania ofert + modyfikacja SIWZ – Pakiet nr 3 !

22.11.2018 NOWY załącznik – informacja z otwarcia ofert

03.12.2018 – Nowy załącznik – informacja o wyborze

ZP_382_6_2018_SIWZ

1ZP__382_6_2018_Zalacznik-nr-1-do-SIWZ

Załączniki nr 2 do SIWZ – formularze cenowe

wzory UMOW-załączniki nr 3

4ZP_382_6_2018_Zalacznik_4_PAKIETY-1_2_3

5ZP_382_6_2018_Zalacznik-nr-5-i-6-do-SIWZ

7ZP_382_6_2018_Zalacznik-nr-7-do-SIWZ

opublikowane ogloszenie

zmiana terminu BZP

Odpowiedzi na pytania

3ZP_382_6_2018_zalacznik3_PAKIETY_1_i_2

3ZP_382_6_2018_zalacznik_3_Pakiet_nr-3

3ZP_382_6_2018_zalacznik_3_PAKIET_3_Dzierżawa

projekt wzoru umowy powierzenia RODO

ZMIANA terminów na 21.11.2018

Zmiana-SIWZ-z-15112018

2ZP_382_6_2018_zalacznik2_Pakiet_nr3-ZMIANA

zestawienie oferZP38262018

Informacja o wyborze 03.12.2018