W związku z umową podpisaną pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu od marca 2022r. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022- 2024”.
Program realizowany będzie przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu do dnia 31.12.2022r.
Realizacja Programu obejmuje:

  • badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV) przed każdorazowym podaniem szczepionki,
  • jednorazową edukację zdrowotną przed pierwszym szczepieniem przeciwko HPV skierowana do dziewcząt i ich rodziców/opiekunów,
  • wykonanie szczepienia przeciwko HPV w schemacie dwudawkowym.

Programem objęta jest populacja 14 letnich dziewczynek (zgodnie z rokiem urodzenia) zamieszkała na terenie powiatu zgierskiego, których rodzice/opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział ich dziecka w Programie.
Liczba osób którą zamierzamy zaszczepić w ramach programu – 150.
Jedynym źródłem finansowania Programu jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
Rejestracja uczestników do udziału w Programie odbywać się będzie od dnia 21 marca 2022r.:
1) osobiście w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a – od poniedziałku do piątku w sekretariacie Dyrektora w godz. 08.00 – 14.00
2) telefonicznie pod numerem 506 767 010 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00
3) emailem: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl