ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki od 1 do 4 do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź na pytanie (data zamieszczenia 24.06.2019)

odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 26.06.2019)

informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu części postępowania (data zamieszczenia 04.07.2019)

unieważnienie części postępowania

Informacja o wyniku postępowania (data zamieszczenia 19.07.2019)

informacja o wyniku postępowania