Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu informuje, iż od dnia 16 marca 2021r. obowiązują nowe zasady udzielania teleporad w POZ.

Zgodnie z nowymi przepisami wizyta u lekarza POZ odbywa się wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a zatem nie zdalnie, w następujących przypadkach:

1) gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
wyjątek: lekarz lub pielęgniarka może, bez dokonania badania pacjenta wydać zaświadczenie, a także wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

2) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki POZ,


3) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,


4) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,


5) u dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Wyjątek od ww. przypadków:
W przypadku świadczeń udzielanych pacjentom podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. teleporadę dopuszcza się dla:
1) dokonania oceny stanu zdrowia w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2 roku życia, których stan zdrowia oceniany jest przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego,
2) udzielania pacjentowi teleporady podczas trwania izolacji i podejmowania decyzji o jej przedłużeniu.

Podstawia prawna: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 427)